Ακολουθεί το ιδρυτικό καταστατικό του συλλόγου μας.

katastatiko-asklipios